Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δράσης "Αρχαιο-μετρώντας τον Πολιτισμό" και με αφορμή την κήρυξη του 2019 ως παγκοσμίου έτους εορτασμού του Περιοδικού Πίνακα των Χημικών Στοιχείων, οργανώνει σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΚΔΜ) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) την ομιλία με θέμα:

Η ελληνική γλώσσα στην ονοματοδοσία των χημικών στοιχείων.

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Ομιλητής:Περικλής Ακρίβος, καθηγητής Χημείας ΑΠΘ

Ioannina, September 26-29, 2019

Ακολουθήστε μας