Ανακοινώσεις 13/3/2017

Συμμετοχή στην Πανευρωπαϊκή έρευνα για την απασχόληση των Χημικών

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Χημικών και Μοριακών Επιστημών (EuChems), στην οποία προσπαθεί να έχει ενεργή συμμετοχή, ώστε να προασπίζει κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της Ελλάδας στους τομείς που συνδέονται με την Χημεία, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ελλήνων Χημικών.

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων και με σκοπό να χαρτογραφηθεί το τοπίο της επαγγελματικής απασχόλησης στην Ελλάδα η ΔΕ της ΕΕΧ σας προσκαλεί και σας παρακαλεί να πάρετε μέρος στη 2η Έρευνα Απασχόλησης των Ευρωπαίων Χημικών (ESEC2), η οποία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Δίκτυο Θεματικής Χημείας (ECTN) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χημικών και Μοριακών Επιστημών (EuChems).

Η έρευνα, η οποία είναι εντελώς ανώνυμη, θα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://www.euchems.eu/esec2/ από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Μαρτίου 2017, και κύριος στόχος της είναι να δημιουργήσει μια σαφή εικόνα της αγοράς εργασίας για την χημεία. Αυτό το στιγμιότυπο θα επιτρέψει την ανάλυση της εκπαιδευτικής προσφοράς και των αναγκών της αγοράς εργασίας, την ισορροπία των φύλων, τις διαφορές των μισθών και άλλα σημαντικά στοιχεία. Καθώς η κατάσταση της χημείας διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα (όπως δείχνουν τα στοιχεία της προηγούμενη 1ης έρευνας), είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν αρκετά συγκεκριμένες πληροφορίες για την Ελλάδα, ώστε να καταστεί δυνατή η ειδική ανάλυση της εικόνας της αγοράς εργασίας της χώρας. Η λεπτομερής καταγραφή, η ΕΕΧ εκτιμά ότι θα είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων, των εργοδοτών και των πανεπιστημίων και θα οδηγήσει στην καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού-εργασιακού τοπίου.

Ακολουθήστε μας