Ανακοινώσεις 16/6/2017

Αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας απαντήσεων Ερωτηματολογίου του ΤΠΧΕ της ΕΕΧ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, του Τμήματος Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης της ΕΕΧ

Ακολουθήστε μας