Ανακοινώσεις 22/11/2017

Καύση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ

Αθήνα 25 - 10 - 2017

Σχετικό: Υπόμνημα της Προέδρου της ΔΕ του ΠΤΘ της ΕΕΧ (8.6.2017)

Με το παραπάνω σχετικό κοινοποιήθηκαν στην Επιστημονική Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΕΕΧ έγγραφα (Εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών) και οι προβληματισμοί της ΔΕ του ΠΤΘ για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στην έγκριση καύσης στερεών αποβλήτων από τη βιομηχανία ΑΓΕΤ.

Από τα έγγραφα προκύπτει ότι, με βάση την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (αρ. Πρωτ. 1844437/10.01.14) αδειοδοτήθηκε το εργοστάσιο ΑΓΕΤ στην Αγριά Βόλου για την καύση εναλλακτικών καυσίμων, σε μερική αντικατάσταση των χρησιμοποιούμενων συμβατικών στερεών καυσίμων (μίγμα άνθρακα-πετ κοκ και αγροτική βιομάζα). Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ ξεκίνησε το 2015 και μέχρι τις 21/3/2017 καταναλώθηκαν 11.020 τόννοι RDF, ενώ για το 2016, η εταιρία προμηθεύθηκε εναλλακτικά καύσιμα με κωδικούς ΕΚΑ 19.12.10 και ΕΚΑ 19.12.12 από δύο μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Επίσης, από τα έγγραφα προκύπτει ότι, κατά τον έλεγχο των εκπομπών από τη βιομηχανία παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του ορίου για τον TOC που είναι 10 mg/Nm3 σύμφωνα με την Οδηγία 200/76/ΕΚ [1] και την Οδηγία 2010/75/ΕΕ που την αντικατέστησε [2]. Οι υπερβάσεις παρατηρήθηκαν με χρήση συμβατικού καυσίμου, ενώ δεν αναφέρονται μετρήσεις TOC σε συνθήκες συναποτέφρωσης.

Στις 24.02.2017 εκδόθηκε Απόφαση τροποποίησης της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις εκπομπές TOC την οποία το όριο από 10 mg/Nm3 αυξήθηκε σε 40 mg/Nm3 με το αιτιολογικό ότι «οι εκπομπές TOC δεν προέρχονται από τη συναποτέφρωση αποβλήτων». Στα έγγραφα δεν φαίνεται τεκμηρίωση του παραπάνω αιτιολογικού.

Η άποψη του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είναι η εξής:

Γενικά, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν παραδείγματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία, ώστε η τελευταία να διευκολύνεται με φθηνότερο καύσιμο, ενώ με τον τρόπο αυτό βρίσκεται μια ορθολογική λύση για τη διαχείριση κάποιων αποβλήτων, για τα οποία δεν υπάρχει κάποια καλύτερη και οικονομική λύση σωστής διαχείρισης. Το 2014 αδειοδοτήθηκαν δύο τσιμεντοβιομηχανίες, η ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη και η ΑΓΕΤ στον Βόλο.

Οι προβληματισμοί του ΠΤΘ είναι εύλογοι. Είναι προφανές ότι απαιτούνται συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι, ώστε να προληφθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Ειδικότερα:

  1. Θα πρέπει να αποδειχθεί αν και κατά πόσο τα εναλλακτικά καύσιμα έχουν καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έναντι του πετ κοκ που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της τσιμεντοβιομηχανίας.
  2. Θα πρέπει να αποδειχθεί αν και κατά πόσο η συναποτέφρωση αυξάνει τις εκπομπές ρύπων όπως PAHs, PCBs, TOC, HCl, HF (οι εκθέσεις δείχνουν ότι αυτοί οι ρύποι έχουν μετρηθεί μόνο στις εκπομπές του συμβατικού καυσίμου).
  3. Να καθοριστεί το μέγιστο ποσοστό στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εναλλακτικά καύσιμα, χωρίς να αυξάνουν τις εκπομπές επικίνδυνων ρύπων πέρα από τα ισχύοντα νομοθετημένα όρια [1].
  4. Να καθοριστούν συγκεκριμένοι τύποι και σύσταση αποβλήτων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά καύσιμα.
  5. Να διενεργούνται έλεγχοι των εκπομπών (δειγματοληψία και χημική ανάλυση) από ανεξάρτητους φορείς και όχι μόνο από τη βιομηχανία.
  6. Να συμμετέχει στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συγκροτήθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και εκπρόσωπος του ΠΤΘ για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων που παρουσιάζει η εταιρία.
  7. Δεδομένης της μικρής απόστασης της τσιμεντοβιομηχανίας από την πόλη του Βόλο, να αποφασιστεί συστηματική παρακολούθηση των συγκεντρώσεων ορισμένων ρύπων (π.χ. PAHs, Αs, Cd, Ni) στην ατμόσφαιρα της πόλης. Παλαιότερη έρευνα του ΑΠΘ [3-5] έδειξε σημαντική συνεισφορά των εκπομπών της ΑΓΕΤ στα σωματίδια PM10 μέσα στην πόλη (~8,5% στο κέντρο, 14% στην Ν. Ιωνία και 22% στη Ν. Δημητριάδα).

Βιβλιογραφία

[1] ΟΔΗΓΙΑ 2000/75/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 332/91.

[2] ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (αναδιατύπωση), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 334/17.

[3] Πρόγραμμα «Προσδιορισμός της συμβολής πηγών στην ατμοσφαιρική ρύπανση του Βόλου και σχεδιασμός ιεραρχημένης περιβαλλοντικής πολιτικής για την αναβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας», Τεχνική Έκθεση Ν.Α.Μ., 2008.

[4] Πρόγραμμα «Προσδιορισμός της συμβολής του λιμανιού στην ατμοσφαιρική ρύπανση του Δήμου Βόλου (συνοικία Παλαιών) από αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10)», Τεχνική Έκθεση Ν.Α.Μ., 2008, Τεχνική Έκθεση Δήμος Βόλου, 2010

[5] Γρηγοράτος Θ., Αργυρόπουλος Γ., Νικολάου Κ., Κουμπαρέλος Γ., Σαμαρά Κ., 2012. Αιωρούμενα Σωματίδια PM10 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου: Επίπεδα συγκεντρώσεων - Χημική σύσταση - Πηγές, 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου, Σκιάθος, Πρακτικά σελ. 8.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

Η Πρόεδρος Φιλλένια Σιδέρη

Η Γενική Γραμματέας Ευγενία Λαμπή

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Μάρτιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31