Ανακοινώσεις 2/2/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Μητρώου Εκπροσώπων σε Επιτροπές Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ως ΝΠΔΔ οριζόμενο από τον Νόμο 1804/1988 αποτελεί ενδιαφερόμενο μέρος για όλες τις δραστηριότητες φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εμπίπτουν στους σκοπούς και αρμοδιότητες της, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του ιδρυτικού της Νόμου.

Η ΕΕΧ δύναται να ορίσει μετά από σχετική πρόσκληση, εκπροσώπους της σε επιτροπές που λειτουργούν σε αυτούς τους φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης με σκοπό την καλύτερη αντιπροσώπευση των ενδιαφερομένων μερών και τη διασφάλιση της αμεροληψίας τους, π.χ. Επιτροπή Αμεροληψίας σε φορέα πιστοποίησης προσωπικού, ή Επιτροπή Σχήματος σε Φορέα πιστοποίησης προϊόντων.

Προκειμένου να καταρτίσει σχετικό μητρώο εκπροσώπων, από το οποίο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ δύναται να ορίζονται εκπρόσωποι, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη σημείωση: (για εκπροσώπηση ΕΕΧ σε επιτροπές φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης), περιλαμβάνοντας:

-βιογραφικό

-δήλωση συγκεκριμένης τεχνικής επάρκειας (πχ τρόφιμα, περιβάλλον, δομικά υλικά, επιστήμες υγείας)

-στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται σχετική εμπειρία σε τομείς όπως τρόφιμα (ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαιτείται τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στον τομέα)

-δήλωση συμφερόντων με δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (π.χ. σύμβουλος συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, συνεργασία με εργαστήρια δοκιμών, επιθεωρητής).

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο συμμετοχής (πχ κάλυψη εξόδων μετακίνησης, τρόπος συνεδριάσεων, πιθανή αντιμισθία) καθορίζεται από τον φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αποστέλλει τη σχετική πρόσκληση στην ΕΕΧ.

Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή έως τις 30.6.2018

Για τη ΔΕ της ΕΕΧ

Η Πρόεδρος Φιλλένια Σιδέρη

Η Γενική Γραμματέας Ευγενία Λαμπή

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιανουάριος 2019 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31