Ανακοινώσεις 21/6/2018

2ο Συνέδριο Διδακτικής και Ονοματολογίας της Χημείας

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Blog συνεδρίου

https://2osynedrioxhmeias.blogspot.com/

Ακολουθήστε μας