Ανακοινώσεις 29/7/2018

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Προκλήσεις & Προοπτικές για το μέλλον.

3η ΕΚΔΗΛΩΣΗ


Ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης έτους 2018στο πλαίσιο των δράσεων της


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018-2019

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ“


και της


ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020


Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Κάνιγγος 27, 'Ενωση Ελλήνων Χημικών

Ακολουθήστε μας