Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 21ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) στις 10 Μαρτίου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 π.μ. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και του Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε., δημοσίων και ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η…
Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση τριάντα τεσσάρων 34 υποτροφιών ερευνητικού προσανατολισμού με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 12/09/06 έως 27/10/06, σε διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε Ινστιτούτο. Η διαδικασία των εξετάσεων ανά Ινστιτούτο (αναλυτικό πρόγραμμα, εξεταστέα ύλη, απαιτούμενα δικαιολογητικά και κατανομή θέσεων ανά…
H Έκθεση αυτή διοργανώνεται από την «Τεχνοεκδοτική ΑΕΒΕ», και το περιοδικό μας τα ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι χορηγός επικοινωνίας της έκθεσης αυτής
Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ