Ανακοινώσεις
Τα ΠΤ 1. Πελοποννήσου& Δυτικής Ελλάδας, 2.Κρήτης και 3.Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, πραγματοποιούν σε συνεργασία μεταξύ τους, διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα: «ISOΙEC17025: η μετάβαση στη νέα έκδοση του 2017- Αλλαγές και κύρια ζητήματα που ανακύπτουν» Η επιμορφωτική διαδικασία θα γίνει με μορφή σύγχρονης (on–line) τηλεκατάρτισης,με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας…
Τα ΠΤ 1. Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, 2. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και 3. Θεσσαλίας, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, πραγματοποιούν σε συνεργασία μεταξύ τους, διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα: «ISO ΙEC 17025: η μετάβαση στη νέα έκδοση του 2017- Αλλαγές και κύρια ζητήματα που ανακύπτουν» Η επιμορφωτική διαδικασία θα γίνει με…
Από 11/5/20 η ΚΥ της ΕΕΧ και τα γραφεία των ΠΤ, θα λειτουργούν με τηλεφωνικό ραντεβού στο 2103821524 και στα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας των Περιφερειακών Τμημάτων. Συστήνεται στους συναδέλφους που θα πρoσέλθουν να εξυπηρετηθούν να φορούν προστατευτική μάσκα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου.
Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ