Ανακοινώσεις

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Γης και της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, που εορτάζονται στις 20 και 22 Μαρτίου αντίστοιχα, το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και η ΔΕ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, με την ευαισθησία και το ενδιαφέρον που τους διακατέχουν στα θέματα αυτά, δηλώνουν τα ακόλουθα:

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2024, όπως προβάλλεται από τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, επικεντρώνεται στο θέμα «Μόχλευση του Νερού για την Ειρήνη», με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει τη δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης του νερού και της αποχέτευσης.

Όταν συνεργαζόμαστε για το νερό, δημιουργούμε ένα θετικό αποτέλεσμα ενισχύοντας την αρμονία, δημιουργώντας ευημερία και χτίζοντας ανθεκτικότητα στις κοινές προκλήσεις. Πρέπει να δράσουμε έχοντας συνειδητοποιήσει ότι το νερό δεν είναι μόνο ένας πόρος που πρέπει να χρησιμοποιείται και να ανταγωνίζεται - είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, εγγενές σε κάθε πτυχή της ζωής. Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, πρέπει όλοι να ενωθούμε γύρω από το νερό και να χρησιμοποιήσουμε το νερό για την ειρήνη, θέτοντας τα θεμέλια για ένα πιο σταθερό και ευημερούν αύριο:

  • Το νερό μπορεί να δημιουργήσει ειρήνη ή να πυροδοτήσει σύγκρουση. Όταν το νερό είναι λιγοστό ή μολυσμένο, ή όταν οι άνθρωποι αγωνίζονται για πρόσβαση, οι εντάσεις μπορεί να αυξηθούν. Συνεργαζόμενοι για το νερό, μπορούμε να εξισορροπήσουμε τις ανάγκες όλων σε νερό και να βοηθήσουμε στη σταθεροποίηση του κόσμου.
  • Η ευημερία και η ειρήνη βασίζονται στο νερό. Καθώς τα έθνη διαχειρίζονται την κλιματική αλλαγή, τη μαζική μετανάστευση και τις πολιτικές αναταραχές, πρέπει να θέσουν τη συνεργασία για το νερό στο επίκεντρο των σχεδίων τους.
  • Το νερό μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Μπορούμε να ενισχύσουμε την αρμονία μεταξύ κοινοτήτων και χωρών ενώνοντας τη δίκαιη και βιώσιμη χρήση του νερού – από τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών σε διεθνές επίπεδο έως τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο.

Ο στόχος 6 των στόχων χιλιετίας για βιώσιμη ανάπτυξη είναι ξεκάθαρος: Εξασφάλιση πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση για όλους.

Η πρόσβαση σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή είναι η πιο βασική ανθρώπινη ανάγκη για υγεία και ευεξία. Δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις βασικές υπηρεσίες το 2030, εκτός εάν η πρόοδος τετραπλασιαστεί. Η ζήτηση για νερό αυξάνεται λόγω της ταχείας αύξησης του πληθυσμού, της αστικοποίησης και των αυξανόμενων αναγκών σε νερό από τους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας και της ενέργειας.

Η ζήτηση για νερό έχει ξεπεράσει την αύξηση του πληθυσμού και ο μισός πληθυσμός του πλανήτη αντιμετωπίζει ήδη σοβαρή λειψυδρία τουλάχιστον ένα μήνα το χρόνο. Η λειψυδρία προβλέπεται να αυξηθεί με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Επενδύσεις σε υποδομές και εγκαταστάσεις υγιεινής, στην προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό και στην εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής είναι μεταξύ των απαραίτητων βημάτων για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό για όλους έως το 2030. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ‘έχει σημειωθεί θετική πρόοδος. Μεταξύ 2015 και 2022, το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού με πρόσβαση σε ασφαλή διαχείριση πόσιμου νερού αυξήθηκε από 69 τοις εκατό σε 73 τοις εκατό.

Παρόλα αυτά, σήμερα, δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν ακόμα χωρίς ασφαλές νερό - τα νοικοκυριά, τα σχολεία, τους χώρους εργασίας, τα αγροκτήματα και τα εργοστάσια που αγωνίζονται να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ως παγκόσμια κοινωνία, ενώ τόσοι πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς ασφαλές νερό.

Μετά από εβδομάδες προειδοποιήσεων για συγκεκριμένες περιοχές στη νότια Ευρώπη – από τη Σικελία έως τη Σαρδηνία έως την Καταλονία – ο συναγερμός ξηρασίας στη Μεσόγειο γίνεται ένα θέμα ευρωπαϊκής σημασίας. Σοβαρά και

παρατεταμένα φαινόμενα ξηρασίας έχουν επηρεάσει την Ευρώπη για περισσότερα από δύο χρόνια, προκαλώντας έλλειψη νερού και παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη της βλάστησης». Θερμότερη άνοιξη αναμένεται στη Νότια Ιταλία, την Ελλάδα, τα νησιά της Μεσογείου και τη βόρεια Αφρική, με σοβαρές ανησυχίες για επιπτώσεις στη γεωργία, τα οικοσυστήματα, τη διαθεσιμότητα πόσιμου νερού και την παραγωγή ενέργειας.

Οι Πυρκαγιές στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2023, θα έχουν αντίκτυπο στο πρόβλημα της λειψυδρίας προσεχώς αν δεν υπάρξει σχεδιασμός και διαχειριστικές πρακτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με τη βιώσιμη διαχείριση του νερού μας, είμαστε επίσης σε θέση να διαχειριζόμαστε καλύτερα την παραγωγή τροφίμων και ενέργειας και να συμβάλλουμε στην αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα υδάτινα οικοσυστήματα μας, τη βιοποικιλότητά τους και να αναλάβουμε δράση για την κλιματική αλλαγή.

Η Πολιτεία οφείλει να ασχοληθεί πιο αποτελεσματικά με την υδατική διαχείριση. Η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί ένα θεσμικό εργαλείο για την προστασία και διαχείριση των νερών, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη χώρα μας και η επιτυχία της εφαρμογής της προϋποθέτει συνεργασία όλων των φορέων και οργανώσεων. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ο επιστημονικός φορέας των χημικών, και το Τμήμα Περιβάλλοντός της, το οποίο έχει στην ευθύνη του τα θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον, θεωρούν αναγκαία και στηρίζουν την ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού τόσο για την ποσοτική και ποιοτική διασφάλιση των υδατικών πόρων της χώρας και ιδιαίτερα του πόσιμου νερού, όσο και για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για μετατροπή τους σε ενέργεια και για την ενημέρωση της κοινωνίας με αξιοπιστία και θέτει το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό της στη διάθεση της πολιτείας και της κοινωνίας.

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με δύο επιστημονικούς συνεργάτες για έργο με Κ.Ε. 0881 και τίτλο «Εισπράξεις του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» και Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Σπηλιοπούλου.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προσκαλούμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, να παρακολουθήσουν το:

«3ο Συνέδριο Διδακτικής & Ονοματολογίας - Ορολογίας της Χημείας»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,6-7 Απριλίου 2024, στα γραφεία της ΕΕΧ στην Κάνιγγος 27.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο έχει οριστεί στα 20 Ευρώ.

Δεν απαιτείται προπληρωμή.

Εγγραφές στην υποδοχή του Συνεδρίου.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Με εκτίμηση

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) διοργανώνει κάθε χρόνο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (ΠΜΔΧ), μέσω του οποίου επιλέγονται οι μαθητές που εκπροσωπούν την Ελλάδα στη Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας. Η 57η Διεθνής Ολυμπιάδα Χημείας θα διεξαχθεί φέτος στην πόλη ΡΙΑΝΤ της Σαουδικής Αραβίας. Την Κυριακή 17-03-2024 διεξήχθη η πρώτη φάση του 37ου ΠΜΔΧ, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εγγεγραμμένοι μαθητές διαγωνίστηκαν σε θέματα ανάλογα με την τάξη που είχαν δηλώσει να εξεταστούν. Ο διαγωνισμός διεξήχθη χωρίς προβλήματα και η συμμετοχή ήταν αξιοσημείωτη. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 612 μαθητές με θέματα της Α΄ Λυκείου, 467 μαθητές με θέματα Β’ Λυκείου και 345 μαθητές με θέματα Γ΄ Λυκείου. Ο ΠΜΔΧ είναι πλήρως ψηφιοποιημένος διαγωνισμός στην πρώτη φάση του και πλήρως εναρμονισμένος με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων. Από την Κυριακή 17 Μαρτίου 2024, στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ βρίσκονται αναρτημένα τα θέματα του 37ου ΠΜΔΧ, καθώς και ο πλήρης φάκελος του ΠΜΔΧ, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των θεμάτων μεταξύ των οποίων έγινε η επιλογή, καθώς και την ταυτότητα των επιτροπών. Ο φάκελος και τα θέματα θα αναρτηθούν στο τμήμα: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ». Ευχαριστούμε θερμά όλους τους μαθητές που μετείχαν στον 37ο ΠΜΔΧ, οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο και κόπο για να εκφράσουν την αγάπη τους για την Επιστήμη της Χημείας. Κλείνοντας, η Ένωση Ελλήνων Χημικών ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους που εθελοντικά στελέχωσαν την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του ΠΜΔΧ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους προέδρους των επιτροπών, τον κύριο Κωστόπουλο Λεωνίδα πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και τον κύριο Ανέστη Θεοδώρου, πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής.

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Μάιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31