Ανακοινώσεις

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) και το Επιστημονικό Τμήμα Τροφίμων της (ΕΕΧ), με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Δικαιωμάτων των Καταναλωτών, δηλώνουν την σταθερή τους υποστήριξη, ανάδειξη και προσπάθεια προστασίας αυτών των δικαιωμάτων, διότι η προστασία τους αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία των πολιτών, την βελτίωση της ατομικής και δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, αλλά και της αύξησης του επιπέδου εμπιστοσύνης έναντι της αγοράς και των θεσμών που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ανάπτυξης.

Εξετάζοντας την στάση της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, διαπιστώνεται ότι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών αποτελεί στόχο και υποστηρίζεται με συνεχείς οδηγίες και παρεμβάσεις στο νομικό πλαίσιο.

Η πολυπλοκότητα των θεμάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στον 21ο αιώνα απαιτεί την διαμόρφωση ενός προφίλ καταναλωτή με γνώση, κριτική ικανότητα και ευαισθησία έναντι του ανθρώπου, του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος. Στην διαμόρφωση αυτού του πολίτη-καταναλωτή η Επιστήμη της Χημείας μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά, προσφέροντας το απαραίτητο γνωστικό πλαίσιο για την καλλιέργεια ορθής καταναλωτικής συνείδησης, τόσο σε ότι αφορά στη διαχείριση των καταναλωτικών προτύπων και των φυσικών πόρων, όσο και στον έλεγχο και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Η ΕΕΧ, με τον διττό της ρόλο του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας και του επιστημονικού φορέα που μεταξύ των σκοπών του έχει την προάσπιση του κοινωνικού συμφέροντος, προασπίζεται με κάθε πρόσφορο επιστημονικό τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών, προς όφελος της κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό μετέχει με εκπροσώπους σε επιτροπές και παρεμβαίνει για την διασφάλιση και την βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, καθώς και την προστασία από απάτες και δόλιες πρακτικές.

Τέλος, εκτιμώντας ότι η γνώση είναι δύναμη, επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης στο ευρύ κοινό, ώστε οι καταναλωτές να οδηγούνται σε συνειδητές επιλογές, με σεβασμό στην διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε. της Ένωσης Ελλήνων Χημικών πραγματοποιεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπροσώπησή της (εθελοντικά), με δύο ιδιώτες χημικούς (τακτικό και αναπληρωματικό), στο Συμβούλιο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του οποίου αναπτύσσονται στην ακόλουθη παράγραφο:.

Ρόλος και αρμοδιότητες

Στο ΣΥΑΕ προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου. Συµµετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, των τριτοβάθµιων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζοµένων (τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δηµόσιου φορέα), επιστηµονικοί φορείς (ΤΕΕ, ΠΙΣ, ΕΕΧ).

Γνωµοδοτεί σε όλα τα θέµατα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία. Η γνωµοδότησή του αποτελεί νοµοθετηµένη προϋπόθεση για την έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων. Επίσης, εισηγείται για τη συµπλήρωση ή τροποποίηση της νοµοθεσίας. Ν.1568/1985, ΚΥΑ 88555/3293/1988 ΣΚΕΕΕ

Άρθρο 26/3850/2010
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.)


Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί τμήμα αρμόδιο να γνωμοδοτεί αποκλειστικά σε θέματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, με την ονομασία «Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων» (Σ.Υ.Α.Ε.), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α'), όπως ισχύει.


Στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθούν:
α) Η γνώση του σχετικού αντικειμένου όπως προκύπτει από επαγγελματική εμπειρία, προηγούμενη συμμετοχή στο συγκεκριμένο συμβούλιο, παρακολούθηση σεμιναρίων και δημοσίευση εργασιών.

β) Η ενασχόληση και η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Ε.Ε.Χ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να αποστείλουν εως την Παρασκευή 25/03/2018 τα βιογραφικά τους και την αίτηση εκπροσώπησης στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΑΕ)

Οι εκπρόσωποι της ΕΕΧ έχουν ως υποχρέωση:

  1. Να εκπροσωπούν την ΕΕΧ στις συνεδριάσεις εκφράζοντας τις θέσεις της ΕΕΧ για τα υπο συζήτηση θέματα.
  2. Να ενημερώνουν την ΔΕ της ΕΕΧ εγγράφως και να συνεργάζονται με τα όργανα της ΕΕΧ και με τα αρμόδια Επιστημονικά Τμήματα για την εκπόνηση θέσεων και παρεμβάσεων.
  3. Τα τακτικά μέλη να συνεργάζονται με τα αναπληρωματικά μέλη και να τα ενημερώνουν, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν τον ρόλο τους.
  4. Να είναι τακτικά μέλη της ΕΕΧ.

Με εκτίμηση για την Δ.Ε. της ΕΕΧ

Η Πρόεδρος Τ. ΣΙΔΕΡΗ

Η Γενική Γραμματέας Ε. ΛΑΜΠΗ

Η αίτηση εκπροσώπησης στο συνημμένο αρχείο

The Association of Greek Chemists (AGC) once again reminds us all that the 11th of March has been established since 1995 as a Pan-Hellenic Chemistry Day, aiming to inform the citizens that Chemistry is the basic science, which can formulate all the essential questions referring to life, but above all to provide the answers. From the philosophical questions of existence to the simple daily questions about health, quality of life, functioning of living organisms, saving natural resources, producing and using innovative materials, Chemistry is the science that has all the answers, and all the “solutions”.

A lot of times, "Chemistry" and "chemicals" are being referred to with negativity and as the causes of problems and damages, something that is not natural and therefore responsible for the sufferings of this world.

How unfair and how unscientific these references are! Unfair, because life is Chemistry. Small neurotransmitter "explosions", of messenger chemicals in brain cells are responsible for our feelings and behaviors. When dopamine floods brain cells, humans set goals and fill with pleasure when they fulfil them, while the blast of oxytocin, the hormone of embrace, fills them with tenderness and feelings of confidence. It is another chemical substance, serotonin, which prevents depression and another collagen that allows the skin to be elastic.

It is the development of the science of chemistry that has improved health, extended life expectancy, brought us new materials that produced the explosion of technology, reduced hunger, made life cleaner, safer and colorful. The palette of colors from which we can easily choose today is an achievement of Chemistry with a life of just over a hundred years.

There are also problems caused by the development of Chemistry, accidents, overconsumption of natural resources, bad practices, product failures, management of hazardous substances, but it is unscientific to put the blame on Science.

There is no bad science, as there are no bad discoveries, or bad products. There are bad practices and misuse, and these are associated with lack of knowledge and inadequate training.

Now that we are in the first half of the 21st century, a century that will be characterized by the explosion of technology and the evolution of the 4th Industrial Revolution, a model-citizen must be trained to be a citizen that can separate between scientific and false information, evaluate, think, judge, organize, co-operate, influence and decide.

In order to obtain these multifactorial skills, structured and coherent study of Chemistry within the educational system could provide both the citizen and the future scientist, not only with knowledge, but above all with an organized, rational and documented structure of thinking that will form the platform of the fundamental knowledge upon which any new information will be firmly grounded.

The upgrading of Chemistry in the education system is an investment in knowledge and is inextricably linked not only with the training of responsible citizens but also with the establishment of adequate conditions for sustainable economic and technological development based on modern primary and secondary production and services of high added value.

AGC wishes that the Pan-Hellenic Chemistry Day 2018 will be the trigger to see the modern world and the realistic prospects through the window that the knowledge of Chemistry opens. It is our wish to build a future in which good practices will be more than bad, based on consistency, persistence and hard work. We seek development based on science and production that will benefit more, and respect for man and the environment will be prerequisites.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Μάρτιος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31