Ανακοινώσεις
Επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπ΄όψιν:
Κας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού
Κου Γεωργίου Καλού, Υφυπουργού


Θέμα: Πρόταση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για τη Διδασκαλία της Χημείας στο Λύκειο

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.), στα πλαίσια του διαλόγου που έχει ξεκινήσει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διατυπώνει πρόταση για την θέση του μαθήματος της Χημείας αναφορικά με:

(α) το ωρολόγιο πρόγραμμα των δύο τελευταίων τάξεων του Γενικού Λυκείου,

(β) τη συμμετοχή της Χημείας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και

(γ) τα εργαστήρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Ε.Ε.Χ. ως θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους, (Ν. 1804/88), ζητά να μελετηθεί προσεκτικά η πρόταση της.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργάτη της ΕΕΧ στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo Da Vinci (Safe-meat)

Η Ενωση Ελλήνων Χημικών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν. 1804/88) ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEONARDO DA VINCI με τον τίτλο: Safe Meat Production Training

Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:

- ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
- ΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ ΤΟ 2004
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θα ασχολείται σε καθημερινή επτάωρη εργασία με την υποστήριξη του προγράμματος που συμμετέχει η ΕΕΧ και στη σύνδεση αυτών των δράσεων με το λογιστήριο της ΕΕΧ.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο πλαίσιο των Μορφωτικών του Εκδηλώσεων "Επιστήμης Κοινωνία" διοργανώνει ένα κύκλο ομιλιών με θέμα "Αρχιτεκτονική της Ύλης : Ατομα, Μόρια & Νανοδομές" κατά το διάστημα από 23 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2004.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου και το Πρόγραμμα της Εκδηλώσεων.

Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ